فیلترها
دسته بندی ها

مواد اولیه و محصولات خود را در انبارهای فیزیکی و مجازی ذخیره نمایید و از طریق اطلاعات دقیق و به هنگام از کمبود یا مازاد مواد و محصولات جلوگیری نمایید.

ایجاد انبارهای فیزیکی در موقعیت‌های مکانی جدا

تعیین سیاست‌های مختلف برای ارسال و دریافت 

تعیین نقطه سفارش مجدد برای مواد و محصولات

مدیریت محصولات از طریق بارکد‌ و شماره سریال‌

انتخاب تامین‌کننده برای هر محصول بصورت جدا 

امکان ایجاد درخواست خرید خودکار