فیلترها
دسته بندی ها

از طریق ارتباط با مشتریان تعداد سرنخ‌های فروش را افزایش دهید و با اتوماسیون بازاریابی پیگیری‌ سرنخ‌ها را نظام‌مند نموده و احتمال فروش را بالا ببرید.

ایجاد سرنخ فروش از ماژول CRM

زمانبندی فعالیت‌ها برای پیگیری سرنخ‌ها

ایجاد پتانسیل‌های فروش مختلف برای هر مشتری

امکان ارسال پیامک انبوه به مخاطبان منتخب

تحلیل گزارشات مربوط به اتوماسیون بازاریابی 

طراحی داشبوردهای فروش با شاخص‌های مناسب