درباره ما


ما با کمک به سازمان‌ها در فرآیند کارایی و اثربخشی به مفهوم بهره‌وری معنا مي‌بخشيم، در اين راستا هم‌سو با تغييرات فناوری و نياز بازار، آنجا که بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌ها نيازمند راهکارهای نرم‌افزاری هستند، حضور داريم. ما بسته به نياز و اندازه مشتريان محصولات جامع و متنوعی را عرضه مینمائيم؛ سعی ما بر اين است که عصای دست مديران باشيم.

*** ارائه راهکارهای نرم افزاری کسب و کار تجاری بر اساس فرآیندهای عملیاتی سازمان های متوسط و بزرگ در صنایع تولیدی، خدماتی، بازرگانی

*** ارائه راهکارهای نرم افزاری بر اساس کسب و کارهای کوچک تجاری

*** ارائه خدمات آموزشی، استقرار و پشتیبانی نرم افزارها


ما را دنبال کنید
بایگانی ها