لیست خطاهای رایج سامانه مودیان و راه‌حل‌ها

سامانه‌ی مودیان مالیاتی به عنوان مرجع رسمی سازمان امور مالیاتی جهت مدیریت صورت‌حساب‌های الکترونیکی مالیات معرفی گردیده و براساس قوانین جدید تمام مودیان مالیاتی از این پس موظفند صورت‌‌حساب‌های فروش خود را در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی استاندارد برای این سامانه ارسال کنند. فرایند ارسال صورت‎‌حساب‌های الکترونیکی مودیان از طریق نرم‌افزار مودیان مالیاتی تکروسیستم در مقاله‌ی جداگانه بطور کامل توضیح داده‌شده‌است.

کاربران سامانه‌ی مودیان مالیاتی در صورتی که فیلدهای اطلاعاتی را به‌درستی تکمیل نکنند با خطا در ارسال صورت‌حساب به سامانه‌ی مالیاتی مواجه خواهندشد. خطاهای پیش آمده عموما تکراری و بین کاربران رایج هستند و در این مقاله بصورت کامل در مورد اطلاعات خطا و راه‌حل‌های اجرایی آن‌ها توضیح داده‌ایم. لازم به توضیح است راهکارهای مربوط به خطاهای سامانه‌ی مودیان بصورت مستمر در حال به‌روزرسانی و تکمیل می‌باشد.

کد خطا شرح خطاراه‌حل
0301 مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست
۱- شماره مالیاتی تکراری است(ثبت شده است)
۲- شناسه یکتای حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد
۳- مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (۵ کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب یکسان نیست
۰۲۰۲
مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی
معتبر نیست

۱- تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال حاضر بزرگتر باشد (بیش از ۳۰,۰۰۰ میلی ثانیه)
۲- تاریخ و زمان دریافت صورتحساب در بازه مجاز ارسال صورتحساب مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب نیست
۳- در صورتی که موضوع صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش) باشد، تاریخ و زمان صورتحساب نباید از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع کوچکتر باشد
0344مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست۱- الگوی غیرصادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت https://stuffid.tax.gov.irمتناظر نیست
۲- الگوی صادراتی: نیازی به مالیات نیست
0245مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده  از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر
نیست

- الگوی صادراتی:
۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * ارزش ریالی کالا) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده”  نباشد
۲- الگوهای دیگر:
۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ بعد از تخفیف) = فیلد “مالیات بر ارزش افزوده”  نباشد
۳- الگوی طلا، جواهر و پلاتین:
(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده”  نباشد
۴- الگو طلا، جواهر و پلاتین – در صورت وجود کالاهای مشمول مالیات مثل شمش
(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) + (۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ قبل از تخفیف)) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده”  نباشد
۰۳۳۳
مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست
مقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمت)، در پایگاه اطلاعات شناسه‌ کالاها وجود نداشته باشد
۰۴۱۱۱ قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد
خطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب:
۱- شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد
۲- قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود
۰۱۱۳۰۴
در مقدار واردشده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده است. الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- فیلد شامل تعداد کاراکتر بیشتر یا کم تر از 4 عدد است
۰۰۱۲ مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی است
نکته: اگر خریدار حقیقی باشد در صورتی که فیلدهای کد ملی  یا کد پستی  وارد نشود، این خطا رخ می‌دهد(اگر مایل نیستید هم کد ملی و هم کد پستی را بدهید در صورت وجود فقط شناسه اقتصادی را مقدار دهی کنید)
۰۱۱۲۰۴
در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو(regex) رعایت نشده است
الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- خریدار حقیقی – اتباع غیر ایرانی
اگرتعداد اعداد  بیشتر یا کم تر از 10 رقم باشد
۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی
شامل تعداد اعداد کم تر یا بیشتر از 14 باشد
۰۱۱۱۰۴
در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار
الگو (regex) رعایت نشده است
الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:
۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد
۲- خریدار حقیقی – اتباع غیر ایرانی
اگرتعداد اعداد  بیشتر یا کم تر از 10 رقم باشد
۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی
شامل تعداد اعداد کم تر یا بیشتر از 14 باشد


آموزش روش صحیح ذخیره کردن تصاویر وب‌سایت