شرکت فنی مهندسی تکروسیستم -مجری طرح های جامع انفورماتیک

ماژول برنامه‌ریزی

نسخه:01

برنامه‌ریزی در هر سازمان جزو فعالیت‌های اساسی و لازم می‌باشد که سبب ایجاد نظم و قابلیت ردیابی در فعالیت‌های آن سازمان می‌شود. هر سازمان در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند داشتن برنامه‌ای شفاف و مستند می‌باشد تا در مسیر درست و در زمان مشخص به اهداف خود دست یابد. در نرم‌افزارERP تکروسیستم ماژول مستقل برنامه‌ریزی آماده‌سازی شده‌است. از طریق ماژول برنامه‌ریزی می‌توان برای منابع مختلف سازمان شیفت‌های کاری تعریف نمود و در قالب نمای گانت و دسترسی به تقویم وضعیت شیفت‌ها را مدیریت نمود. در ادامه این فایل آموزشی بطور کامل با مفاهیم ماژول برنامه‌ریزی آشنا می‌شویم.

توجه نمایید ماژول برنامه‌ریزی با ماژول پروژه یکپارچه می‌باشد و برنامه‌های ایجاد شده در ماژول برنامه‌ریزی از طریق پروژه‌های مرتبط قابل پیگیری و کنترل می‌باشند از این‌رو باید پروژه‌ای که قصد کنترل زمان و منابع آن را دارید قبلا تعریف و در ماژول پروژه ایجاد نموده باشید

تعاریف

​منابع: واحدهایی که برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنید جزو منابع شما هستند. در ماژول برنامه‌ریزی دو نوع منبع قابل تعریف و استفاده است.

نوع انسان: اگر برای کارمندان خود برنامه‌ریزی می‌کنید منابع نوع انسان را انتخاب نمایید.

نوع مواد: اگر برای تجهیزات و منابع مصرفی خود برنامه ریزی می‌کنید این نوع را انتخاب کنید.

نقش: یک فیلد برای دسته‌بندی کارمندان می‌باشد تا از طریق آن برنامه‌ریزی منابع خود را مدیریت نمایید.

شیفت: بازه‌های زمانی را به عنوان شیفت در ماژول برنامه‌ریزی بکار خواهیم برد. به عنوان مثال زمان بین 8 تا 10 یک شیفت و 10 تا 12 یک شیفت جداگانه می‌باشند.

قالب‌های شیفت: بازه‌های زمانی که بصورت پیش‌فرض به عنوان شیفت تعریف شده‌اند در مجموع قالب‌های شیفت را تشکیل می‌دهند.

شیفت در تداخل: اگر برای یک منبع در یک زمان واحد دو شیفت تعریف کنید شیفت‌ها در تداخل ایجاد خواهدشد.

نمای گانت: نمای اصلی در ماژول برنامه‌ریزی که امکان ایجاد برنامه‌ها را فراهم می‌کند.


نمای تقویم:  در این نما فقط امکان مشاهده زمانبندی‌های تعریف شده وجود دارد


نمای فهرست: این قسمت برای نمایش ردیفی فعالیت‌ها و براساس گروهبندی‌های مختلف قابل اجرا است.

نمای کانبان: این نما برای نمایش برنامه‌ها بصورت کارتی قابل استفاده می‌باشد و اطلاعات کلی در مورد برنامه را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.


مفهوم رنگ‌ها در ماژول برنامه ریزی

رنگ طوسی: روزهای تعطیل در تقویم به این رنگ نشان داده می‌شوند.

حالت راه راه: شیفت‌های ذخیره شده ولی منتشر نشده را بصورت راه‌راه نشان داده می‌شوند.

حالت تو پر: شیفت‌هایی که منتشر شده‌اند بصورت رنگی توپر نمایش داده می‌شوند.

شیفت‌های طوسی رنگ: معرف شیفت‌های کپی شده است. 

پیکربندی

برای استفاده از برنامه ابتدا باید ورودی‌های آن را تنظیم نمایید.

از طریق منو پیکربندی> تنظیمات  وارد صفحه‌ای طبق تصویر زیر شوید و  تنظیمات لازم را اعمال نمایید


امکان لغو تخصیص

با فعال کردن این قسمت و وارد کردن عدد براساس واحد روز می‌توانید به کارمندان خود امکان لغو برنامه‌های تخصیص یافته را بدهید.

شیفت‌های تکرارشونده

از طریق این گزینه و وارد کردن عدد مورد نظرتان می‌توانید مشخص کنید شیفت‌های تعریف شده در صورت تکرار تا چند بازه‌ی زمانی تکرار شوند.

منابع

توجه نمایید که تمام کارمندان شما به عنوان منبع نوع انسانی در ماژول برنامه‌ریزی قابل انتخاب هستند. از صفحه‌ی منابع می‌توانید منابع غیر انسانی تعریف شده را مشاهده نمایید و همچنین از طریق ایجاد منبع جدید تعریف نمایید و مشابه تصویر زیر منابع و ساعت کاری آن‌ها را مشاهده نمایید.


نقش‌ها

از منو پیکربندی> تب نقش‌ها وارد صفحه‌ی  مربوط به نقش‌ها شوید و نقش‌هایی که ایجاد شده‌اند را مشاهده نمایید و برای ایجاد نقش جدید از گزینه‌ی ایجاد استفاده نمایید و در رکورد جدیدی که فعال می‌شود نقش موردنظرتان را وارد نمایید.

برای هر نقش می‌توانید یک یا چند منبع انسانی اضافه نمایید که به عنوان اجرا کننده‌های این نقش در سازمان باشند.

خدمات

این فیلد برای ارتباط دادن نقش‌ها و منابع به یک پروژه و کنترل برنامه‌ی زمانی کاربرد دارد.

از ماژول انبار یا فروش > محصول، یک محصول خدماتی تعریف کنید و در قسمت تنظیمات عمومی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

نوع محصول: خدماتی

برنامه ریزی خدمات: تیک این قسمت را فعال کرده و یک نقش مرتبط برای آن از لیست کشویی انتخاب نمایید.

ایجاد هنگام ثبت سفارش: از لیست کشویی وظیفه را انتخاب کنید و برای فیلد پروژه که بعد از انتخاب این فیلد فعال می‌شود از لیست کشویی پروژه مناسب انتخاب کنید.

با تکمیل این فیلدها محصولی خدماتی و بطور مثال به نام "خدمات پس از فروش" ایجاد می‌شود که هر زمان برای این محصول ثبت سفارش انجام شود یک وظیفه در ماژول پروژه و یک برنامه پیش بینی در ماژول برنامه‌ریزی ایجاد می‌شود که قابل برنامه‌ریزی است.


اکنون در ماژول برنامه ریزی و برای نقش مدیر دپارتمان می‌توانید در فیلد خدمات می‌توانید محصول به نام خدمات پشتیبانی را مشاهده نمایید

 

قالب‌های شیفت

 از منو پیکربندی> قالب‌های شیفت می‌توانید شیفت‌های تعریف شده را مشاهده نمایید و از گزینه‌ی ایجاد شیفت جدید تعریف نماییم.


برای ایجاد شیفت جدید در صفحه‌ی زیر دو فیلد اجباری را تکمیل نمایید. ساعت شروع را وارد نمایید و مدت زمان که در این قسمت براساس فاصله از زمان شروع را وارد نمایید.زمانبندی

بخش اصلی ماژول برنامه ریزی زمانبندی می‌باشد که از صفحه‌ی اصلی و منو اول فعال می‌شود. در زمان ورود به برنامه بصورت پیش‌فرض نمای گانت و زمانبندی‌های انجام شده نمایش داده می‌شود.

در چهار حالت بصورت زیر می‌توان برنامه‌های زمانبندی شده را مشاهده نمود.

براساس منابع: برنامه‌ی جدید براساس کارمند  و انجام‌دهنده‌ی کار  قابل مشاهده است.

براساس نقش: نمایش برنامه‌ریزی به تفکیک نقش‌ها قابل مشاهده است.

براساس پروژه: به تفکیک پروژه زمانبندی منابع را نمایش می‌دهد.

توجه نمایید کاربردی‌ترین و اصلی‌ترین بخش در ماژول برنامه‌ریزی را این نما تشکیل می‌دهد و برای برنامه هایی که بصورت پروژه‌ای تعریف شده‌اند را قابل مشاهده خواهند شد و برنامه‌های زمانبندی شده در این قسمت از طریق ماژول مدیریت پروژه نیز قابل پیگیری است.

براساس سفارش فروش: برنامه‌ها را می‌توان براساس سفارش فروش نیز زمانبندی و مدیریت نمود.

زمانبندی شیفت جدید

در نمای گانت قرار بگیرید و از طریق گزینه "افزودن" وارد صفحه‌ای مشابه تصویر زیر شوید و شیفت جدید ایجاد نمایید.در این نما با تکمیل فیلد تاریخ به عنوان تنها فیلد اجباری و زدن گزینه‌ی ذخیره می‌توانید یک شیفت جدید  در قسمت شیفت‌های باز ایجاد نمایید.

ساعت اختصاص داده‌شده: با حاصلضرب ساعت هر روزکاری (عموما 8 ساعت) در تعداد روزانتخاب شده ساعت اختصاص داده شده به هر شیفت مشخص می‌شود. به عنوان مثال در تصویر بالا 3 روز کاری به عنوان روزهای این شیفت انتخاب شده اند و در مجموع 24 ساعت به عنوان ساعت اختصاص داده شده به شیفت نمایش داده می‌شود.

درصد زمان تخصیص داده شده:حد بالای این فیلد که 100 می‌باشد بیانگر این مورد است که منبع انتخاب شده در این شیفت کل زمان کاری خود را در طول روز مشغول انجام برنامه‌ی این شیفت است.

کاهش ساعت اختصاص داده شده سبب آزاد شدن زمان منبع در طول روز می‌شود و افزایش این زمان به معنی کسری زمان  برای شیفت حاضر است و در این‌صورت درصد زمان اختصاص یافته نیز منفی می‌شود.

به عنوان مثال میخواهید منبع شما فقط نصف زمان کاری روزانه‌ی خود را به این شیفت اختصاص دهد مشابه تصویر زیر فیلد درصد زمان اختصاص داده شده را به عدد 50 تغییر دهید و بصورت اتوماتیک فیلد ساعت اختصاص داده شده نیز نصف خواهد شد.