راهنما

0

چگونه می‌توان برای مشتریان خود در نرم‌افزار ERP دسته بندی‌های سفارشی ایجاد نمود؟

تصویر پروفایل
زهرا قره داغی
تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
تصویر پروفایل
زهرا قره داغی
بهترین پاسخ

ابتدا در ماژول مخاطبان قسمت پیکربندی تب دسته‌بندی‌ را انتخاب نمایید و دسته بندی را تعریف نمایید.


سپس به صفحه‌ی اصلی مخاطبان بازگردید و برای مشتری خود در صفحه‌ای مشابه تصویر زیر دسته‌بندی مرتبط را انتخاب نمایید.


در نهایت در صفحه‌ی اصلی با انتخاب دسته‌بندی مربوطه از سمت راست صفحه مشتریان را برساس دسته‌بندی موردنظر فیلتر نمایید و فقط مشتریان در این دسته‌بندی خاص را مشاهده نمایید.


تصویر پروفایل
انصراف