راهنما

0

چند کاربر می‌توانند از نرم‌افزار ERP تکروسیستم استفاده نمایند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
تصویر پروفایل
زهرا قره داغی
بهترین پاسخ

در نرم‌افزار ERP تکروسیستم محدودیت کاربر وجود ندارد و مشتریان می‌توانند به تعداد پرسنل خود در بخش‌های مختلف ازجمله فروش، مالی، تجارت الکترونیک و ... که نیاز است از برنامه‌ی نرم‌افزاری استفاده نمایند کاربر تعریف نموده و با تعریف سطوح دسترسی فعالیت کاربران در سیستم را مدیریت نمایند.

تصویر پروفایل
انصراف